Yêu cầu đổi mới giáo dục đại học tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Nêu các yêu cầu và thách thức trong việc đào tạo cán bộ TV-TT tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Trình bày một số giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo cán bộ đại học TV-TT trong thời gian tới của Nhà trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.