Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển

Tổng quan tình hình và quá trình phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) ở Việt Nam trong thời gian qua. Nêu các kết quả và tồn tại của hoạt động thông tin KHCN. Trình bày mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động thông tin KHCN của nước ta trong thời gian tới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    48    2    08-12-2023
58    360    5    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.