Chợ công nghệ và thiết bị- hoạt động xúc tiến hiệu quả để tạo lập và phát triển thị trường công nghệ

Giới thiệu vai trò, tác dụng và ý nghĩa của chợ công nghệ và thiết bị (CNTB) đối với xã hội và nền kinh tế. Nêu các giải pháp nhằm thúc đẩy và phát triển chợ CNTB ở Việt Nam. Trình bày 4 giai đoạn phát triển và ứng dụng CNTT. Giới thiệu những kết quả ứng dụng CNTT của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia. Nêu các đề xuất và nội dung chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện mạng VISTA.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    354    4    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.