Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia: định hướng phát triển giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2015

Trình bày 10 định hướng phát triển Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia giai đoạn 2006-2010. Đưa ra tầm nhìn đến 2015 để phấn đấu xây dựng Trung tâm trở thành tập đoàn dịch vụ công về thông tin KHCN.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    631    2    21-05-2024
157    80    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.