Chuyên đề 4 : NẤM MEN

Nấm men (Yeast, Levure) là tên thường của một nhóm nấm có phân loại không thống nhất nhưng các đặc điểm sau đây:. - Có tồn tại trạng thái đơn bào - Đa số sinh sôi nảy nở theo lối , cũng có khi hình thức phân cắt . 2. Hình thái và kích thước. Nấm men là vi sinh vật điển hình nhân thật | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Khoa : Môi Trường Lớp : CĐ9KM2 GV hướng dẫn : Hoàng Khắc Thành Nhóm : 6 Chuyên đề 4 : NẤM MEN Những người thực hiện Phạm Thị Thu Thủy Dương Thị Hồng Hà Nguyễn Thị An Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Thúy Cao Xuân Đạt Trần Trí Thành Đỗ Minh Tâm MỤC LỤC Cấu tạo, đặc điểm sinh học của nấm men Vai trò của nấm men đối với môi trường và con người Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm men ứng dụng của nấm men trong công nghệ xử lý môi trường tạo, đặc điểm sinh học của nấm men Khái niệm Nấm men (Yeast, Levure) là tên gọi thông thường của một nhóm nấm có vị trí phân loại không thống nhất nhưng có chung các đặc điểm sau đây: - Có tồn tại trạng thái đơn bào. - Đa số sinh sôi nảy nở theo lối nảy chồi, cũng có khi hình thức phân cắt tế bào. - Nhiều loại có khả năng lên men đường. - Thích nghi với môi trường chứa đường cao, có tính axit cao. 2. Hình thái và kích thước Nấm men là vi sinh vật điển hình cho nhóm nhân thật. - Tế bào nấm men thường lớn gấp 10 lần so với vi khuẩn. - Hình dạng: hình cầu, hình trứng, hình ôvan, hình chanh (chanh châu Âu), hình elip, hình mũ phớt, hình mụn cơm, hình sao thổ, hình cái liềm, hình thuôn, hình thoi, hình tam giác, - Kích thước trung bình của nấm men là 3 -5 x 5-10 mm 3. cấu tạo tế bào: nấm men có cấu tạo tế bào khá phức tạp, gần giống như tế bào thực vật. Có đầy đủ các cấu tạo thành tế bào, màng tế bào chất, tế bào chất, ty thể, riboxom, nhân, không bào và các hạt dự trữ. Thành tế bào - Thành tế bào nấm men được cấu tạo bởi hai lớp phân tử bao gồm 90% là hợp chất glucan và mannan, phần còn lại là protein, lipit và glucozamin. - Trên thành tế bào có nhiều lỗ, qua đó các chất dinh dưỡng được hấp thu và các sản phẩm của quá trình trao đổi chất được thải ra. Tế bào nấm 1. Vách tế bào; 2. Màng sinh chất; 3. Mỡ dự trữ; 4. Lưới nội chất; 5. Ti thể; 6. Nhân; 7. Nguyên sinh chất; 8. Các thể hạt nhỏ N= nhân; M= ty thể; Va= không bào; ER= mạng lưới nội chất; Ves= bào nang b. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Khoa : Môi Trường Lớp : CĐ9KM2 GV hướng dẫn : Hoàng Khắc Thành Nhóm : 6 Chuyên đề 4 : NẤM MEN Những người thực hiện Phạm Thị Thu Thủy Dương Thị Hồng Hà Nguyễn Thị An Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Thúy Cao Xuân Đạt Trần Trí Thành Đỗ Minh Tâm MỤC LỤC Cấu tạo, đặc điểm sinh học của nấm men Vai trò của nấm men đối với môi trường và con người Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm men ứng dụng của nấm men trong công nghệ xử lý môi trường tạo, đặc điểm sinh học của nấm men Khái niệm Nấm men (Yeast, Levure) là tên gọi thông thường của một nhóm nấm có vị trí phân loại không thống nhất nhưng có chung các đặc điểm sau đây: - Có tồn tại trạng thái đơn bào. - Đa số sinh sôi nảy nở theo lối nảy chồi, cũng có khi hình thức phân cắt tế bào. - Nhiều loại có khả năng lên men đường. - Thích nghi với môi trường chứa đường cao, có tính axit cao. 2. Hình thái và kích thước Nấm men là vi sinh vật điển hình cho nhóm nhân thật. -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    92    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.