Bài tập và bài giảng kế toán ngân hàng

Bài tập 1: Ngày 5/3/x khách hàng đề nghị chuyển 100trd từ tiền gửi không kỳ hạn để mở tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, lãi xuất . Đến hạn khách hàng đến tất toán và nhận tất cả bẳng tiền mặt. Yêu cầu: xử lý và định khoản theo dõi số tiết kiệm trên. Biết ngân hàng thực hiện dự chị ngày cuối tháng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    339    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.