HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH (RP Y2010)

Tham khảo bài thuyết trình 'hiện trạng công nghệ tạo mẫu nhanh (rp y2010)', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH (RP Y2010) BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ ba: quá trình tạo mẫu nhanh BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. a. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ đầu tiên ra đời cách đây vài thế kỷ. Trong thời kỳ này, các mẫu điển hình không có độ phức tạp cao và chế tạo một mẫu trung bình mất khoảng 4 tuần. Phương pháp tạo mẫu phụ thuộc vào tay nghề và thực hiện công việc một cách cực kỳ nặng nhọc. BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ hai của tạo mẫu phát triển vào nững năm 1970. Thời kỳ này đã có phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo. Việc ứng dụng CAD/CAE/CAM đã trở nên rất phổ biến. Phần mềm tạo mẫu sẽ phá họa trên máy vi tính những suy tưởng, ý tưởng mới. Các mẫu trong thời kỳ này trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời kỳ đầu (khoảng hơn hai lần). Thời gian yêu cầu cho việc tạo mẫu khoảng 16 tuần, . | HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH (RP Y2010) BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ ba: quá trình tạo mẫu nhanh BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. a. Thời kỳ đầu : tạo mẫu bằng tay Thời kỳ đầu tiên ra đời cách đây vài thế kỷ. Trong thời kỳ này, các mẫu điển hình không có độ phức tạp cao và chế tạo một mẫu trung bình mất khoảng 4 tuần. Phương pháp tạo mẫu phụ thuộc vào tay nghề và thực hiện công việc một cách cực kỳ nặng nhọc. BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. Thời kỳ thứ hai: phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo Thời kỳ thứ hai của tạo mẫu phát triển vào nững năm 1970. Thời kỳ này đã có phần mềm tạo mẫu hay tạo mẫu ảo. Việc ứng dụng CAD/CAE/CAM đã trở nên rất phổ biến. Phần mềm tạo mẫu sẽ phá họa trên máy vi tính những suy tưởng, ý tưởng mới. Các mẫu trong thời kỳ này trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời kỳ đầu (khoảng hơn hai lần). Thời gian yêu cầu cho việc tạo mẫu khoảng 16 tuần, tính chất vật lý của mẫu vẫn còn phụ thuộc vào các phương pháp tạo mẫu cơ bản trước. Tuy nhiên, việc vận dụng các máy gia công chính xác đã cải thiện tốt hơn các tính chất vật lý của mẫu. Cùng với sự tiến bộ trong lĩnh vực tạo mẫu nhanh trong thời kỳ thứ ba, có sự trợ giúp rất lớn của quá trình tạo mẫu ảo. Tuy nhiên, vẫn còn tranh cãi về những giới hạn của công nghệ tạo mẫu nhanh như: Sự giới hạn về vật liệu (hoặc bởi vì chi phí cao hoặc cách sử dụng cho từng vật liệu không giống nhau để tạo chi tiết). BA THỜI KỲ CỦA QUÁ TRÌNH TẠO MẪU. c. Thời kỳ thứ ba: quá trình tạo mẫu nhanh Quá trình tạo mẫu rỗng thích hợp cho việc sản xuất trên bàn nâng hay công nghệ sản xuất lớp. Công nghệ này thể hiện quá trình phát triển tạo mẫu trong thời kỳ thứ ba. Việc phát minh ra các thiết bị tạo mẫu nhanh là một phát minh quan trọng. Những phát minh này đã đáp ứng được yêu cầu của giới kinh doanh trong thời kỳ này: giảm thời gian sản xuất, độ phức tạp của mẫu tăng, giảm chi phí. Ở thời điểm này .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    109    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.