Luyện thi ĐH môn vật lý - Hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý

Tài liệu bao gồm 3 nội dung chính: tắt lý thuyết. thức tính nhanh: Phần này là tóm tắt toàn bộ các công thức tính nhanh của chương dùng trong thi đại học. dạng bài tập và phương pháp giải: Phần này sẽ liệt kê ra các dạng bài tập và phương pháp giải chính của chương sẽ sử dụng trong thi đại học.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.