Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực Quảng Nam thuộc tổng công ty điện lực miền Trung

Nghiên cứu đề tài nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán hợp lý trên cơ sở những yêu cầu mới về phân cấp quản lý tài chính ở công ty điện lực Quảng Nam thuộc tổng công ty điện lực miền Trung.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.