Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng, giải pháp tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.