514 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Dưới đây là 514 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sắp tới. Tài liệu hữu ích với các bạn đang học và chuẩn bị thi môn học này. | PHAN V Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH A - CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM Câu 1. Thân phụ Hổ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào a. 1860 c. 1863 b. 1862 d. 1883 Câu 2. Thân mẫu Hổ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào a. 1 865 c. 1868 b. 1866 d. 1870 Câu 3. Huyện Bình Khê nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc thân phụ Hổ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào a. Quảng Nam c. Bình Định b. Quảng Ngãi d. Phan Thiết Câu 4. Thân phụ của Hổ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc cụ mất vào năm nào a. 1919 c. 1939 b. 1929 d. 1949 Câu 5. Thân phụ Hổ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc Cụ qua đời tại đâu a. Long Xuyên c. Đổng Nai b. An Giang d. Cao Lãnh Câu 6. Thân mẫu Hổ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan bà mất năm nào a. 1891 c. 1911 b. 1901 d. 1921 Câu 7. Thân mẫu Hổ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan bà mất ở đâu a. Nghệ An c. Huế b. Hà Tĩnh d. Bình Định Câu 8. Thân mẫu Hổ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan bà sinh đuợc mấy ng-ời con a. Một b. Hai c. Ba d. Bốn 357 Câu 9. Nguyễn Sinh Cung Hổ Chí Minh đến Huế lần thứ nhất vào năm nào a. 1895 c 1898 b. 1896 d. 1901 Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ vào làng cho Sinh Cung vói tên mói là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào a. Năm 1890 c. Năm 1902 b. Năm 1901 d. Năm 1911 Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào a. 1904 c. 1906 b. 1905 d. 1908 Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai a. Vuơng Thúc Quí c. Trần Tấn b. Nguyễn Sinh Sắc d. Phan Bội Châu Câu 13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba năm nào a. 9 1905 c. 9 1907 b. 9 1906 d. 9 1908 Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào a. Năm học 1905-1906 c. Năm học 1907-1908 b. Năm học 1906-1907 d. Năm học 1911-1912 Câu 15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc vói khẩu hiệu Tự do- Bình đẳng-Bác ái vào năm nào a. 1904 c. 1908 b. 1905 d. 1917 Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào a. 5 1905 c. 5 1908 b. 5 1906 d. 5 1911 Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    56    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.