Tiểu luận Dấu chân sinh thái

Tiểu luận Dấu chân sinh thái gồm các nội dung chính sau: khái niệm dấu chân sinh thái, thành phần và đơn vị tính, một số lựa chọn để giảm EF. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường. | CHUYÊN ĐỀ: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỀ TÀI: DẤU CHÂN SINH THÁI (EF) GVHD: Trần Ngọc Tuấn SVTH: Nhóm 1 Bounthavisouk Sonsombath Võ Thị Vân Anh Nguyễn Trọng Ánh Trần Văn Công TIỂU LUẬN Nội dung 1 Khái niệm 2 Thành phần và đơn vị tính 3 Một số lựa chọn để giảm EF 2 1. Khái niệm dấu chân sinh thái Khái niệm dầu ấn sinh thái do William Rees đưa ra cách đây hơn 20 năm. Từ 1990, EF được phát triển bởi Wackernagel. Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. 3 1. Khái niệm dấu chân sinh thái 5 Quốc gia cao nhất 5 Quốc gia thấp nhất Quốc gia Chỉ số (gha/pers) Quốc gia Chỉ số (gha/pers) United Arab Emirates 10,68 Haiti 0,68 Qatar 10,51 Afghanistan 0,62 Kuwait 10,04 Bangladesh 0,62 Denmark 8,26 Timor-Leste 0,44 United States 8,0 Puerto Rico 0,44 Dấu chân sinh thái một số quốc gia trên thế giới năm 2007 () 1. Khái niệm dấu chân sinh thái Bản đồ dấu chân sinh thái (2007) 2. Thành phần và đơn vị tính Các thành phần chính trong dấu chân sinh thái bao gồm các thành phần chính sau: Dấu chân diện tích canh tác: Dấu chân diện tích canh tác tính cho một cá nhân là diện tích cần thiết để tạo ra toàn bộ sản phẩm mùa màng mà cá nhân đó tiêu thụ. Dấu chân diện tích đồng cỏ chăn nuôi: diện tích đủ để cung cấp thịt, các sản phẩm bơ sữa, da và lông, nhưng các vật nuôi này không tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp mà cư trú lâu dài trên các đồng cỏ. 2. Thành phần và đơn vị tính Dấu chân diện tích rừng: diện tích cần thiết để tạo ra các sản phẩm gỗ mà người đó tiêu thụ. Nó bao gồm gỗ củi, than củi, gỗ nguyên liệu (kể cả dạng gỗ xẻ, gỗ ván, và vật liệu cách nhiệt), giấy và bìa các tông. Dấu chân diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: diện tích cần thiết để tạo ra được các sản phẩm cá và thủy hải sản khác mà | CHUYÊN ĐỀ: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỀ TÀI: DẤU CHÂN SINH THÁI (EF) GVHD: Trần Ngọc Tuấn SVTH: Nhóm 1 Bounthavisouk Sonsombath Võ Thị Vân Anh Nguyễn Trọng Ánh Trần Văn Công TIỂU LUẬN Nội dung 1 Khái niệm 2 Thành phần và đơn vị tính 3 Một số lựa chọn để giảm EF 2 1. Khái niệm dấu chân sinh thái Khái niệm dầu ấn sinh thái do William Rees đưa ra cách đây hơn 20 năm. Từ 1990, EF được phát triển bởi Wackernagel. Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. 3 1. Khái niệm dấu chân sinh thái 5 Quốc gia cao nhất 5 Quốc gia thấp nhất Quốc gia Chỉ số (gha/pers) Quốc gia Chỉ số (gha/pers) United Arab Emirates 10,68 Haiti 0,68 Qatar 10,51 Afghanistan 0,62 Kuwait 10,04 Bangladesh 0,62 Denmark 8,26 Timor-Leste 0,44 United States 8,0 Puerto Rico 0,44 Dấu chân sinh thái một số quốc gia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    53    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.