Corel Draw: Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này, ta sử dụng hai lệnh chính:

Corel Draw: Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này, ta sử dụng hai lệnh chính: Interactive Blend Tool và Fountain Fill. Cách vẽ như sau: Bước 1: Vẽ thân nến - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool), vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. - Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong. - Chọn Object - Convert To Curves. - Chọn công cụ chỉnh node (Shape Tool). - Click chọn cạnh nhỏ nằm ở dưới, trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô. | Corel Draw Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này ta sử dụng hai lệnh chính Interactive Blend Tool và Fountain Fill. Cách vẽ như sau Bước 1 Vẽ thân nến - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật Rectangle Tool vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. - Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong. - Chọn Object - Convert To Curves. - Chọn công cụ chỉnh node Shape Tool . - Click chọn cạnh nhỏ nằm ở dưới trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô Convert Line To Curve. - Tạo đường cong cho cạnh dưới. - Đối với cạnh trên cũng tạo đường cong nhưng làm lượn sóng để tạo ngọn nến cháy không đều. - Đối với hai cạnh dài của hình chữ nhật đoạn trên cũng tạo lượn sóng giống như những giọt sáp đang chảy xuống hình 1 . Hình 1 - Chọn Fill Tool - Fountain Tool trong hộp thoại Fountain Tool ở Type chọn Linear Color Blend chọn Custom điểm đầu và cuối của bảng màu Custom chọn màu đỏ còn chính giữa chọn màu trắng hình 2 3 . Hình 2 Hình 3 - Vẽ thêm một vài giọt sáp đang chảy xuống. Bước 2 Vẽ tim nến và ngọn lửa - Chọn công cụ Bezier Tool vẽ một đường lượn sóng ta được tim nến. - Vẽ hình ngọn lửa nhỏ tô màu đỏ. - Vẽ tiếp hình ngọn lửa nhưng lớn hơn tô màu vàng cam hình 4 5 . Hình 4 Hình 5 - Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool có thể nhấn phím tắt W . - Click chọn hình ngọn lửa lớn màu vàng cam rồi kéo tới ngọn lửa nhỏ màu đỏ ta được ngọn lửa đang cháy hình 6 . Bước 3 Sắp xếp và vẽ ánh sáng từ ngọn lửa - Sắp xếp thân tim nến và ngọn lửa lại ta được ngọn nến đang cháy hình 7 . Hình 6 Hình 7 - Nhưng để giống hơn ta phải vẽ thêm vùng sáng của ngọn lửa. - Chọn công cụ vẽ hình tròn Ellipse Tool vẽ hai hình tròn một nhỏ một lớn có cùng tâm. - Hình lớn tô 20 vàng còn hình nhỏ tô trắng hình 8 . Hình 8 Hình

TÀI LIỆU XEM NHIỀU