Corel Draw: Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này, ta sử dụng hai lệnh chính:

Corel Draw: Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này, ta sử dụng hai lệnh chính: Interactive Blend Tool và Fountain Fill. Cách vẽ như sau: Bước 1: Vẽ thân nến - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool), vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. - Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong. - Chọn Object - Convert To Curves. - Chọn công cụ chỉnh node (Shape Tool). - Click chọn cạnh nhỏ nằm ở dưới, trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô. | Corel Draw Vẽ cây nến đang cháy Trong bài tập này ta sử dụng hai lệnh chính Interactive Blend Tool và Fountain Fill. Cách vẽ như sau Bước 1 Vẽ thân nến - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật Rectangle Tool vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. - Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong. - Chọn Object - Convert To Curves. - Chọn công cụ chỉnh node Shape Tool . - Click chọn cạnh nhỏ nằm ở dưới trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô Convert Line To Curve. - Tạo đường cong cho cạnh dưới. - Đối với cạnh trên cũng tạo đường cong nhưng làm lượn sóng để tạo ngọn nến cháy không đều. - Đối với hai cạnh dài của hình chữ nhật đoạn trên cũng tạo lượn sóng giống như những giọt sáp đang chảy xuống hình 1 . Hình 1 - Chọn Fill Tool - Fountain Tool trong hộp thoại Fountain Tool ở Type chọn Linear Color Blend chọn Custom điểm đầu và cuối của bảng màu Custom chọn màu đỏ còn chính giữa chọn màu trắng hình 2 3 . Hình 2 Hình 3 - Vẽ thêm một vài giọt sáp đang chảy xuống. Bước 2 Vẽ tim nến và ngọn lửa - Chọn công cụ Bezier Tool vẽ một đường lượn sóng ta được tim nến. - Vẽ hình ngọn lửa nhỏ tô màu đỏ. - Vẽ tiếp hình ngọn lửa nhưng lớn hơn tô màu vàng cam hình 4 5 . Hình 4 Hình 5 - Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool có thể nhấn phím tắt W . - Click chọn hình ngọn lửa lớn màu vàng cam rồi kéo tới ngọn lửa nhỏ màu đỏ ta được ngọn lửa đang cháy hình 6 . Bước 3 Sắp xếp và vẽ ánh sáng từ ngọn lửa - Sắp xếp thân tim nến và ngọn lửa lại ta được ngọn nến đang cháy hình 7 . Hình 6 Hình 7 - Nhưng để giống hơn ta phải vẽ thêm vùng sáng của ngọn lửa. - Chọn công cụ vẽ hình tròn Ellipse Tool vẽ hai hình tròn một nhỏ một lớn có cùng tâm. - Hình lớn tô 20 vàng còn hình nhỏ tô trắng hình 8 . Hình 8 Hình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.