Quyết định 2121/QĐ-UBND

Quyết định 2121/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch thu, chi phí, lệ phí năm 2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. để nắm rõ nội dung cụ thể trong quyết định này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN