Quyết định 57/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    1    0    13-08-2020
9    1    0    13-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN