Quyết định 2122/QĐ-UBND

Quyết định 2122/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thu, chi phí, lệ phí năm 2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN