Quyết định 2306/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2306/QĐ-TTg năm 2013 công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    1    0    15-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN