Nghị quyết 65/2013/QH13

Nghị quyết 65/2013/QH13 về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 do Quốc hội ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    1    24-06-2021