Nghị quyết 65/2013/QH13

Nghị quyết 65/2013/QH13 về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 do Quốc hội ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    1    0    13-08-2020