Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sử dụng gạch đất sét nung trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN