Quyết định 26/2013/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN