Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. để nắm rõ nội dung cụ thể trong quyết định này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN