Quyết định 53/2013/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định 53/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    1    0    13-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN