Quyết định 25/2013/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    15-08-2020
1    1    0    15-08-2020
2    1    0    15-08-2020
1    1    0    15-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN