Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD năm 2013

Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD năm 2013 lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
7    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
160    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN