Quyết định 58/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định 58/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp và trách nhiệm của Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động trên địa bàn tỉnh Long An.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG