Quyết định 2277/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2277/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ kinh phí thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
3    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN