Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
3    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN