Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư và định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG