Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV

Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
3    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN