Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2013 thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành.