Quyết định 41/2013/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về xử lý trường hợp công trình xây dựng và đất nằm hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN