Quyết định 29/2013/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN