Thông tư 159/2013/TT-BTC

Thông tư 159/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN