Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án "Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG