Kế hoạch 169/KH-UBND

Kế hoạch 169/KH-UBND triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015), đợt 3 năm 2013 do thành phố Hà Nội ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG