Quyết định 47/2013/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN