Quyết định 47/2013/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN