Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn đầu tư cho công trình, dự án trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN