Quyết định 65/2013/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định 65/2013/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN