Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    3    0
2    31    0