Quyết định 49/2013/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    1    0    13-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN