Quyết định 50/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN