Quyết định 40/2013/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh

Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy định Quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
625    1    0    13-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN