Quyết định 25/2013/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG