Quyết định 6735/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 6735/QĐ-UBND năm 2013 thu hồi m2 đất tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    24-06-2021