Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Kon Tum

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    5    0    28-07-2021