Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án Quy hoạch phân khu phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/2000.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN