Thông báo 401/TB-VPCP năm 2013

Thông báo 401/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN