Quyết định 23/2013/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN