Quyết định 2038/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2038/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN