Quyết định 2042/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2042/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN